بمناسبت دوران پسا توافق و شرایطی که روابط ایران با کشورهای غرب و شرق رو به بهبود است و حضور هیات های خارجی در ایران به شدت افزایش یافته ، این پاورپوینت را تهیه کردم .

گاهی در جریان استقبال یا بدرقه هیات های خارجی در ایران شاهد بروز اتفاقات رفتاری ناگواری بوده ام که هر یک از آن ها آسیبی را به اعتبار جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است .

این پاورپوینت در حقیقت تجارت من از استقبال ، بدرقه و ملاقات های خارجی است در در داخل و خارج ایران در آن حضور داشته ام .

در این پاورپوینت تلاش شده است آداب معاشرت در کسب و کار و اصول و قواعد تشریفات در مواجهه با هیات های خارجی برای کارکنان روابط عمومی و بخش هایی از سازمان ها و موسساتی که در معرض هیات های خارجی قرار دارند تبیین شود .

پاورپوینت برای آموزش های کارگاهی تهیه شده است و حاوی نکاتی درباره اهمیت آداب دانی در معاشرت های خارجی ، ضرورت آراستگی اعضای هیات ها ، چگونگی تبادل نظر در جلسات خارجی ، آداب بدرقه و استقبال از میهمانان ، آداب میز ضیافت ها و نظایر آن

امیدوارم این مجموعه بتواند شرایط بهتری را برای نزدیکی کارشناسان ایرانی و خارجی برای راه انداختن تجارت و کسب و کاری بهتر فراهم آورد .