آشنایی با ” انقلاب صنعتی نسل ۴ ” مجموعه جدیدی است که برای آشنایی مدیران صنعت ایران با دنیای جدید و آینده صنعت در جهان امروز تهیه کرده ام  .

پس از نمایشگاه هانوفر آلمان امسال با این پدیده بیشتر آشنا شدم و هر چه درباره آن مطالعه کردم به نکات جدیدی رسیدم و متوجه شدم که صنعت ایران به سرعت در حال فاصله گرفتن از پیشرفت های صنعتی جهان است .

گرچه جهان پیشرفته صنعتی همه ابعاد انقلاب صنعتی نسل ۴ را هنوز اجرا نکرده است اما به سرعت در حال فراهم کردن زیر ساخت های انقلاب جدید صنعتی است .

این مجموعه در قالب یک پاورپوینت از یافته هایم در این زمینه تهیه شده است و قابل ارائه به نشست ها و همایش های مدیران صنعت کشور است .

به همه مدیران صنعتی کشور توصیه می کنم با مطالعه این مجموعه با نقشه راه آینده صنعت جهانی آشنا شوند .

تحقیقاتم در این زمینه همچنان ادامه دارد و هر چه بیشتر با این تحول بزرگ صنعتی آشنا می شوم احساس می کنم نیازمند کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه هستم .