از طریق آدرس ایمیل زیر می توانید با من در تماس باشید، لازم به ذکر است این آدرس به صورت روزانه توسط من چک می شود:

ahmad_khadem@yahoo.com