۲۵ سال از رحلت مردی می گذرد که با انقلاب خود جهان را در قرن ۲۱ که موسوم به عصر ارتباطات است حیرت زده کرد.

یکی از ویژگی های مهم امام خمینی که به روایت بسیاری از شخصیت های جهان از پدیده های قرن معاصر بود ، ساده زیستی و قدرت جاذبه در عین اقتدار و صلابت بود.

اکنون که چند دهه از دوران حیات امام خمینی ( ره ) می گذرد هنوز جهان در حیرت تحولی است که او خالق اش بود.

امروزه بسیاری از پژوهشگاه ها و دانشگاه های بزرگ جهان در حال تحقیق و بررسی ریشه های انقلاب اسلامی با تفکر امام خمینی ( ره ) هستند و بدنبال پاسخ این سئوال می گردند که امام خمینی با چه قدرت خارق العاده ای توانست بدون تکیه بر ابزار نظامی ، اقتصادی و سیاسی معمول روز ، انقلابی را رقم بزند که قدرت های بزرگ جهانی از کنترل و مدیریت آن عاجز بودند .

آن چه امروز در دانشگاه های روز دنیا از مفهوم قدرت تدریس می شود ، حکایت از آن دارد که قدرت یک فرد یا کشور در قرن ۲۱ میزان نفوذ و تاثیر گذاری فرد ، کشور و جامعه بر دیگران و دنیای اطراف خود است و این منشاء همان قدرتی است که امام خمینی به اتکای آن توانست تاثیری شگرف از خود بر جهان معاصر بر جای گذارد .

اما همه پژوهشگران معاصر در پی آن هستند که دریابند جاذبه و ریشه این قدرت نهانی در ضمیر این مرد روحانی چگونه ایجاد شده و بروز کرده و انقلابی را باعث شده است که جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

مردم ایران و بسیاری از مسلمانان جهان ریشه قدرت پیر جماران نشین را که از اتاق کوچک خود با اشاره ای جهان معاصر را متاثر می کرد ، خوب می شناسند و به آن باور دارند .

نکته مهم در این مقال این است که اگر غربی ها از چنین شخصیت و قدرت جهانی برخوردار بودند با آن چه می کردند ؟ و ما وارثان خمینی کبیر از این شخصیت و قدرت الهی چه بهره ای گرفته ایم !

آنچه جهان امروز به آن نیاز دارد یک مدل مدیریتی و رهبری نهادینه شدهه از امام خمینی است که با اتکای به آن بتواند جهان بحران زده کنونی را از گرداب بی اخلاقی ها و سقوط ارزش ها نجات دهد و به راه فلاح و رستگاری هدایت کند.

سخن پایان نویسنده این که گذر زمان نتوانسته است نام و یاد خمینی را در دل وجدان های بیدار جهانی از بین ببرد بلکه هر چه زمان می گذرد دنیا بیش از پیش به خلاء مدل رهبری امام خمینی بیشتر واقف می شود و این وظیفه نظام جمهوری اسلامی و مردم انقلابی ایران بعنوان میراث داران خمینی است که شخصیت ، ایده ها و تفکر امام خمینی را به مدلی برای رهبری جهانی تبدیل کرده و به جهان اهداء کنند تا شاید بتوانیم دنیای گرفتار کنونی را از بحران برهانیم . نام و یاد خمینی کبیر زنده و جاوید باد.