سال ۹۳ با همه فراز و نشیب هایش به پایان رسید و آخرین شماره اقتصاد برتر در این سال را در دست دارید .

اقتصاد برتر یک سال منظم و مستمر منتشر شد و همانطور که قول داده بودیم از برترین های اقتصاد ، چالش ها ، تهدیدها ، فرصت ها و راهکارها نوشتیم .

یک سال تلاش کردیم از انسان های توانمند ، ظرفیت های بی شمار کشور بگوییم و نوشتیم که برغم همه مشکلات و تهدیدهای خارجی این مردم در سایه اراده و ایمان و توانمندی هایی که دارد می تواند روی پای خود بایستند و به همه تهدیدات نه بگوید.

در این روزهای پایانی سال همه دیدیم که غربی ها و در راس آن ها آمریکایی ها چطور کمر به نابودی و تضعیف این ملت بسته اند . سخنان و مواضع نمایندگان سنا و کنگره را همه خواندیم و شنیدیم که آن ها با کینه ای که از مردم ما به دل گرفته اند قصد برداشتن فشار از روی مردم ما را ندارند .

نابخردان گفتند ، حتی اگر توافق هم بشود و تحریم ها لغو شود اما دوامی نخواهد داشت و آن را دوباره لغو خواهند کرد . این الفاظ حتی اگر منشاء اختلافات سیاسی و درونی در آمریکا داشته باشد یک پیام مهم برای مردم ما دارد و آن این که باید روی پای خودمان بایستیم و نباید امیدی به بیگانه داشت که آن ها جز تحقیر و تضعیف ملت ما و سودای جهانخواری چیز دیگری در سر نمی پرورانند .

همه شواهد گواه بر این مدعاست که امید بستن به توافق و لغو تحریم ها چاره مشکل  نخواهد بود و مردم ما چاره ای جز تکیه بر توان خود ندارند .

هدفم از این سطور این نیست که مذاکره نشود ، توافق و تفاهم نشود ، اتفاقا برای اثبات حقانیت خود به وجدان های بیدار جهان حتما باید روی مذاکره تاکید کنیم و روند طبیعی مذاکره طی شود اما انجام یک وظیفه ملی تا امید بستن به این که بیگانگان دستی از ما خواهند گرفت دو مقوله متفاوت است . نه قطع مذاکره درست است و نه امید بستن به آن لذا باید تمام توان خود را برای بکارگیری ظرفیت های داخلی بسیج کنیم و به لطف الهی و همت والای مردممان امید داشته باشیم که تا کنون ناجی کشور بوده و در آینده نیز خواهد بود.

در روزهای پایانی سال جا دارد از همه کسانی که اقتصاد برتر را در رسیدن به اهداف خود یاری کردند تشکر کنم و دست یاری آنان را با صمیمیت بفشارم .

به لطف پروردگار سال ۹۳ سالی پرتلاش و قرین موفقیت برای اقتصاد برتر بود و در آخرین روزهای سال با صدور پروانه انتشار روزنامه اقتصاد برتر این موفقیت فزونی یافت که امید داریم با حمایت مخاطبان خوب نشریه با انتشار روزنامه یک گام دیگر به اهداف گروه رسانه ای اقتصاد برتر نزدیک شویم.

در پایان از تلاش مجدانه همکارانمان در بخش های مختلف اقتصاد برتر که بی شک از عوامل مهم این موفقیت بود صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و از خداوند منان          می خواهم به همه ما توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش عطا کند .