پاورپوینتی را درباره نظم نوین جهانی تهیه کرده ام که ویژه مدیران استراتژیک است ، این پاورپوینت در چند مجموعه مدیریتی کلان کشور مطرح شده که نقایص آن نیز برطرف گردیده است .