سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

نقش اتاق خبر مجازی در بحران

با توجه به این که ایران یکی از ده کشور اول بحران خیز جهان است و اکثر نهاد ها و سازمان های ما بطور معمول درگیر رویداد های بحرانی هستند ، این مجموعه را تهیه کردم تا نیروی رسانه های همگانی درگیر در بحران و کارکنان روابط عمومی هایی که به نوعی در حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی درگیر هستند ، چگونگی مدیریت افکار عمومی در بحران با بهره گیری از اتاق خبر های مجازی را بیاموزند .

« »

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design