مدتی است تب اجرای فاز دوم هدفمندی در بین مسئولان و مردم از ۴۰ درجه پایین نمی آید و اوج این ماجرا به دو هفته اخیر باز می گردد که طرح ثبت نام و انصرف مردم از دریافت یارانه اجرا شد.

طی این مدت سیل پیامک های مختلف بود که سرازیر می شد. تعدادی از آنها مربوط به اخبار رسمی چگونگی ثبت نام ها ، تشویق به انصراف و … بود و الباقی حاوی طنزهایی بود که درباره اصل هدفمندی و اصرار به انصراف بود.

به فکر رفتم که حرف اصلی این پیامک ها چیست ؟ چه پیامی را منتقل می کنند ؟ آیا آن ها را دوستان ، خودشان می دهند ؟ یا مرکز خاصی هدفمند و برنامه ریزی شده آن ها را تهیه و ارسال می کند ؟ پاسخ این سئوال هر چه باشد نمی توان تاثیر پیام این پیامک ها را بر مخاطب در میان و بلند مدت نادیده گرفت ؟ صرفنظر از منشأ این پیامک ها بسیاری از آن ها نشان از روحیه هوشمند ، لطیف ؛ طبع شوخ و نکته سنج مردم ایران دارد ولی برخی از آن ها هم حکایت از درد و رنج مردم از شرایط و روزگار دارد.

وقتی به تاریخ طنز در ایران نگاه می کنیم از قدیم اساتید فن گفته اند طنز، هنری برای نکوهش بدی ها در جامعه و نگاه فرو دست به فرا دست است ، دنیای طنز ، دنیای باریک بینی و نازک اندیشی در شرایطی است که مردم نمی توانسته اند مستقیم حرف دل خود را به حکام و مسئولان جامعه بزنند لذا از ابزاری نظیر شعر ، تمثیل ، …. و طنز برای بیان درد های خود استفاده می کرده اند.

امروز ابزار طنز بسیار ظریف تر، پر کارتر، پیچیده و کار آمد تر شده است. نه این که مردم نمی توانند حرف خود را مستقیم به مسئولان بزنند بلکه با استفاده از طنز می خواهند با یک تیر چند نشان را بزنند ، هم به مسئولان بگویند ما خیلی چیزها را می دانیم و می فهمیم لذا خواست و پیامشان را با طنز مطرح می کنند و در عین مطرح کردن مشکلاتشان، با شیرینی پیامک طنز روح خسته جامعه مخاطب را تلطیف می کنند و …

بسیاری از این پیامک ها با هر منشأیی که باشند نشان از آن دارند که به محبوبیت روزهای اول دولت تدبیر و امید خدشه وارد شده است که البته همه می دانیم نقدهای مغرضانه نسبت به دولت نیز در این خدشه تاثیر داشته است و از آنجا که ما همه موفقیت نظام خود را در رضایت خدا و حمایت مردم از مسئولان می دانیم باید مراقب این مهم باشیم، محبوبیت یک رئیس جمهور نزد افکار عمومی از ارکان مهم موفقیت دولت وی محسوب می شود.

محبوبیت رئیس جمهور و همکارانش نزد افکار عمومی اهمیتش به مراتب بیشتر از گرانی یا ارزانی برخی از مایحتاج زندگی است اما متأسفانه در بین مسئولان ما آنقدر که از گرانی و ارزانی و نوسان اقتصاد حرف می زنند به مساله محبوبیت دولت نزد افکار عمومی کمتر توجه می شود. در حالی که همه خوب می دانیم موفقیت یک کشور در عرصه های مختلف و حتی امنیت و نهایتا قدرت یک کشور و نظام در گرو میزان رضایت و حمایت مردم از آن فرد ، کشور یا نظام است .

عرصه افکار عمومی عرصه آزمون و خطا برای مدیران و دست اندرکاران نظام نیست و با این مقوله خیلی نمی توان ساده برخورد کرد و از کنار آن به راحتی گذشت .

افکار عمومی ذره ذره و با ده ها فعالیت خوب نسبت به دولت و مسئولان مثبت می شود اما اگر از آن مراقبت نکنیم و به آن توجه نداشته باشیم به یکباره نظیر زلزله خسارت های فراوانی به بار می آورد .

پیامک ها در ظاهر طنز و لبخندی روی لب مخاطب می آورند اما باطنش دریایی حرف و پیام از مشکلات دارد و همین ها است که محبوبیت دولت را به تدریج کاهش می دهد.

دوستان دست اندرکار دولت باید مراقب پیام هایی از این دست باشند و پیامک های طنز و غیره را جدی بگیرند ، این پیامک ها که به شوخی و طنز و به سادگی تمام بین مردم جامعه جابجا می شود بدون این که متوجه باشیم ، افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار      می دهد و تبعات خواهند داشت.