این پاورپوینت ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی است که قصد دارند بمناسبت های مختلف روی موضوع خاصی اطلاع رسانی و تبلیغات ویژه کنند .

این پاورپوینت علاوه بر ارائه اطلاعاتی برای آشنایی با کمپین های اطلاع رسانی و تبلیغاتی شامل موضوعات زیر است .

چگونگی اثربخشی کمپین تبلیغاتی

کمپین های عمومی و نخبگانی

راهبردهای کمپین نویسی

مراحل ساخت کمپین در فضای وب است .

سطح اجرای این دوره بیشتر برای کارشناسان روابط عمومی دستگاه های خصوصی و غیر خصوصی می باشد .

این پاورپوینت آخرین بار در شهریور 94 برای مدیران روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ( ایمیدرو ) تدریس شد .