ابتدای سال جدید مقام معظم رهبری ، امسال را ” سال فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” نامگذاری کردند ، پس از اعلام عنوان سال جدید بسیاری از مسئولان و مدیران کشور در سطوح مختلف درباره این عنوان اظهار نظرهای متفاوتی داشتند و هر کس از زعم خود جنبه ای از این عنوان را تشریح کرد و بر بخش هایی از آن تاکید نمود.

دامنه اظهار نظر ها بسیار گسترده بود ، برخی وجوه آن مشترک و برخی متفاوت بود که مرور اجمالی آن ها نشان می دهد هنوز برداشت ها از عنوان سال جدید و این که هدف از طرح این عنوان چه بوده است و تحت این عنوان اقتصاد کشور به کدام سمت و سو باید برود و از کجا باید شروع کنیم متفاوت است و درک مشترکی بین مسئولان دستگاه های مختلف وجود ندارد.

سخن نخست این که اگر قرار است برای تحقق اهداف سال جدید اقدام مشترک و هدفمندی از سوی همه دستگاه های مسئول در نظام جمهوری اسلامی و مردم انجام شود که قطعا باید اینگونه باشد تا در انتهای سال ، حماسه اقتصادی رقم بخورد لازم است همه مسئولان و مردم فکر و برداشت مشترکی از این عنوان پیدا کنند تا در سایه تفکر مشترک ، رفتار مشترکی در جامعه حول این عنوان پدید آید و همه به سوی آن هدف مشخص حرکت کنیم.

موضوع دوم این که از نظر فرهنگی باید باور کنیم که دشمن اقتصاد وابسته ایران را نقطه ضعف ایران تشخیص داده و فشار بر آن را سال ها پیش شروع کرده و ادامه خواهد داد لذا ما نیز نه تنها باید اقدامات مقابله ای خود را بکار بندیم بلکه باید فعالیت های آفندی خود را هدفمند و با برنامه ریزی ضربتی ، میان و بلند مدت انجام دهیم تا این ضعف اقتصاد را نیز جبران کنیم و حربه را از دست دشمن بگیریم . اولین گام در این زمینه فرهنگ سازی برای مصرف در جامعه است که برای بلند مدت باید روی آن فکر کنیم و از مدارس فرهنگ سازی را شروع کنیم ، سپس مدیریت فکری مصرف بهینه در کشور است که در غیر این صورت اگر تولید هم چند برابر شود ، بازهم قادر به تامین نیاز یک جامعه مصرف زده بزرگ نخواهیم بود لذا اقدامات فرهنگی در جامعه برای اصلاح فکری در کشور در اولویت سایر فعالیت ها است .

نهایت این که اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌ گذاری‌ آفندی و فراگیر ، درهمه سطوح با رویکرد ضربتی ، میان و بلندمدت، همراه با ضمانت اجرایی است و با برخورد های تشریفاتی و تکرار عبارت ها و کلمات نمی توان امیدوار به بهبود وضعیت اقتصاد کشور بود.

امیدواریم اکنون که رهبری معظم انقلاب میدان دار ، بهبود اقتصاد کشور شده اند همه بخش های کشور درگیر این موضوع شده و به جای تکرار حرف ها با برنامه وارد میدان عمل شوند. انشاء الله