سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: ارباب رجوع

بحران بی تفاوتی را جدی بگیریم

چند روز پیش برای انجام یک کار اداری به یکی از سازمان های دولتی مراجعه کردم ، با وجود این…

© 2021 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design