سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: استراتژی بنزین 1000 تومان

به درک مردم احترام بگذاریم

در هفته جاری طبق روال هر ماه مردم انتظار داشتند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زمان واریز سهمیه بنزین…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design