سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: افکار عمومی ، مدیریت ، احمد خادم المله ، تدریس ، مدیریت صنعتی ،

کتاب ” پشت صحنه 101 رویداد در کتابفروشی ها

مدیریت افکار عمومی

مدیریت افکار عمومی یکی از دروس جوانی است که مبدا آن غربی ها بوده اند و از آن برای تحقق…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design