سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: اقتصاد ایران

دوران پسا تحریم برنامه می خواهد

روزها به سرعت می گذرد و بتدریج به زمان ضرب الاجل نهایی و توافق احتمالی هسته ای ایران و ۱+۵…

توسعه ای به کام دیگران

گاهی وقتی از نمایشگاه های مختلف کشور بازدید می کنم و یا در همایش های اقتصادی و صنعتی شرکت می…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design