سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: انقلاب ایران

یادمان نرود برای چه انقلاب کردیم

انقلاب ۳۵ ساله شد ، نمی خواهم در این ایام باز هم بحث سیاسی کنم ، سیاست زدگی و همه…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design