سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: ایهام دولت

به درک مردم احترام بگذاریم

در هفته جاری طبق روال هر ماه مردم انتظار داشتند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زمان واریز سهمیه بنزین…

© 2021 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design