سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: توافق ایران و آمریکا

توافق خوب ، توافق بد

این روزها خبرهای ضد و نقیضی از روند مذاکرات هسته ایران و ۱+۵ به گوش می رسد ، در رسانه…

© 2019 سایت رسمی احمد خادم المله. Theme by Anders Norén.