سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: توافق بد و خوب

توافق خوب ، توافق بد

این روزها خبرهای ضد و نقیضی از روند مذاکرات هسته ایران و ۱+۵ به گوش می رسد ، در رسانه…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design