سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: جامعه و رمضان

رمضان ، درمان دردهای جامعه

رمضان را با القاب متفاوتی نظیر بهار قرآن ، بهار دل ها ، ضیافت ا.. و ده ها القاب مشابه…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design