سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: سرمقاله احمد خادم المله

جهان در انتظار مدل فکری خمینی است

۲۵ سال از رحلت مردی می گذرد که با انقلاب خود جهان را در قرن ۲۱ که موسوم به عصر…

نگذاریم حواشی بر متن غلبه کند

گاهی در کوران رویداد های داخلی و خارجی ، اختلاف نظر درباره یک موضوع از صد ها رویدادی که در…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design