سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: سرمقاله

جهان در انتظار مدل فکری خمینی است

۲۵ سال از رحلت مردی می گذرد که با انقلاب خود جهان را در قرن ۲۱ که موسوم به عصر…

گفتمان مشترک برای سال اقتصاد و فرهنگ

ابتدای سال جدید مقام معظم رهبری ، امسال را ” سال فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” نامگذاری کردند…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design