سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: صنعت ، انقلاب صنعتی ، نسل 4 ، پیشرفت ، توسعه ، تکنولوژی ، ایران ، نقشه راه ، جهان پیشرفته ، احمد خادم المله ،

عکس پاورپوینت انقلاب صنعتی نسل 4

آشنایی با انقلاب صنعتی نسل ۴

آشنایی با " انقلاب صنعتی نسل ۴ " مجموعه جدیدی است که برای آشنایی مدیران صنعت ایران با دنیای جدید و آینده صنعت در جهان امروز تهیه کرده ام  . پس از نمایشگاه هانوفر آلمان امسال با ...

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design