سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: لوزان

رمز گشایی از موفقیت در مذاکره هسته ای

سال های متمادی است به تاکتیک ” گزینه روی میز ” آمریکایی ها عادت کرده ایم ، هر گاه در…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design