سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: مذاکرات هسته ای سال 94

چگونه سال خوبی داشته باشیم ؟

سال ۹۳ با همه فراز و نشیب هایش با ثبات و آرامش نسبی پشت سرگذاشته شد و سال ۹۴ را…

راهی که باید رفت

سال ۹۳ با همه فراز و نشیب هایش به پایان رسید و آخرین شماره اقتصاد برتر در این سال را…

© 2021 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design