سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: مقاله اقتصاد و فرهنگ

گفتمان مشترک برای سال اقتصاد و فرهنگ

ابتدای سال جدید مقام معظم رهبری ، امسال را ” سال فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” نامگذاری کردند…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design