سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: کشور ، حاشیه ، مسئولان ، ایران ، احمد خادم المله ، سرمقاله ، اقتصاد برتر ، نشریه ، مطبوعات

کشور در گیر حاشیه ها !

سرمقاله زیر را بخاطر این نوشتم که ذهن مسئولان را از موضوعات پیش پا افتاده وقت گیر به سوی موضوعات…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design